Beeld en Geluid Wiki:Privacybeleid

Uit B&G Wiki

De wiki is open

De Beeld en Geluidwiki is voor iedereen toegankelijk. Bewerking van artikelen is voor alle gebruikers open. De redactie van de Beeld en Geluidwiki behoudt het recht om bijdragen te weren of gebruikers op grond van bijdragen de toegang tot de Beeld en Geluidwiki te ontzeggen.

Privacy van de gebruikers

Om inhoud van de Beeld en Geluidwiki te kunnen bewerken moet een gebruiker zich aanmelden. Bij het aanmelden laat iedere gebruiker een e-mail adres achter voor de redactie van de Beeld en Geluidwiki. De gebruiker krijgt namelijk automatisch een bericht per e-mail waarin een bevestigingslink zit. Pas als deze link is gevolgd kan een gebruiker wijzigingen aanbrengen in de wiki. Het e-mail adres wordt daarna enkel gebruikt door de redactie om eventueel te corresponderen over de Beeld en Geluidwiki. E-mail adressen en persoonsgegevens van gebruikers zullen niet worden vrijgegeven aan derden (inclusief andere wikigebruikers).

Gebruikers hebben allemaal een eigen overlegpagina waarop bijdragen en wikigerelateerde onderwerpen besproken kunnen worden. De redactie houdt ook deze pagina's in de gaten en zal in conflictsituaties of in geval van misbruik van de wiki optreden.

Bijdragen

De gebruiker gaat akkoord dat naamsvermelding op zijn bijdragen op de wiki de vorm krijgen van 'Beeld en Geluidwiki’.

Bijdragen zijn op gebruikersnaam terug te vinden in de Beeld en Geluidwiki. Gebruikersnamen zijn op een pagina onder het menu ‘geschiedenis’ en ‘recente wijzigingen’ zichtbaar.

De gebruiker verklaart rechthebbende te zijn ten aanzien van bijdragen die hij op de wiki publiceert, dan wel volledig gerechtigd en bevoegd te zijn om de licenties zoals in de gebruiksvoorwaarden beschreven, te verlenen. De gebruiker vrijwaart Beeld en Geluid voor alle aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden, en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het door de gebruiker in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden.