Basisregels

Uit B&G Wiki

Een aantal basisregels

 • Probeer de schrijfstijl en layout van de Beeld en Geluidwiki aan te houden bij het toevoegen van nieuwe content.
 • Nieuwe onderwerpen moeten verband houden met de audiovisuele mediageschiedenis van Nederland.
 • Gebruik dubbele haken [[ ]] om links tussen wikipagina's aan te brengen. Na het opslaan zal de term tussen deze dubbele haken blauw of rood van kleur zijn. Blauw geeft aan dat de link actief is (de pagina met de betreffende term als titel bestaat al). Rood geeft aan dat de link inactief is (de pagina met de betreffende term als titel bestaat nog niet). Controleer bij twijfel de spelling van de term tussen haakjes. NB: Wikilinks zijn hoofdlettergevoelig!.
 • Het publiceren of uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming is niet toegestaan.
 • Houd rekening met andere gebruikers. Liever overleg (ook met de redactie) dan elkaar voor de voeten lopen. Voor overleg over een specifieke pagina kan gebruik worden gemaakt van de overlegpagina behorende bij die pagina (via de knop overleg onderaan de pagina). Vergeet hierbij niet het bericht te signeren door middel van vier tildes (~) waarmee automatisch gebruikersnaam en datum verschijnen.
 • Probeer objectief te zijn en eigen meningen te vermijden. Bij het beschrijven van een verschil van mening is het belangrijk om het standpunt van alle partijen mee te nemen.
 • Wees niet bang om fouten te maken bij het bewerken of aanmaken van een pagina. Iedereen maakt fouten. In de wiki zijn fouten goed te herstellen en de redactie en overige gebruikers zullen hierbij helpen. Het belangrijkste is dat informatie wordt toegevoegd, dus aarzel nooit een zinvolle bijdrage te leveren.
 • Wees niet bang om informatie toe te voegen aan een bestaande pagina of correcties uit te voeren. Wikipagina's zijn er juist voor bedoeld om uitgebreid of gecorrigeerd te worden.
 • Schroom niet een nieuwe pagina aan te maken met weinig informatie erop. De wikiredactie houdt nieuwe aanvullingen in de gaten en kan desgewenst aanvullen.

Probeer de volgende fouten te vermijden

 • Geen copy-paste acties. Zonder toestemming het werk van een ander overnemen heet plagiaat en is onwettig. De redactie van Beeld en Geluidwiki zal bij twijfel over de authenticiteit of herkomst van toegevoegde tekst of afbeeldingen de toegevoegde content verwijderen. Teksten afkomstig van Wikipedia (zelfs als ze geschreven zijn door de gebruiker zelf) zullen ook worden verwijderd, tenzij ze goed worden aangepast aan de stijl en inhoud van de Beeld en Geluidwiki. Beeld en Geluidwiki en Wikipedia zijn niet hetzelfde. In tegenstelling tot Wikipedia beschrijft de Beeld en Geluidwiki enkel de audiovisuele media(geschiedenis) van Nederland. In biografieën van makers ligt bij ons de nadruk dan ook op de mediacarrière van de betreffende persoon.
 • Vermijd een bewerkingsoorlog. Een verschil van mening over een (feitje in een) artikel kan voorkomen, maar hoeft niet te ontaarden in een constante strijd om elkaars input te bewerken. Gebruik de overlegpagina van de betreffende pagina of van de gebruiker waarmee het conflict is ontstaan om te overleggen. (zie ook: Hoe werken de overlegpagina's?). De redactie zal de betreffende pagina bij aanhoudend conflict blokkeren en eventueel gebruikers die in conflict blijven blokkeren.


Wat hoort niet thuis in de Beeld en Geluidwiki

Discussies en chatsessies
Het uitwisselen van ideeën en ander overleg mag enkel op de overlegpagina's.

Irrelevante onderwerpen
Voor alle onderwerpen buiten de audiovisuele mediageschiedenis van Nederland verwijzen we naar Wikipedia.

Wetenschappelijke verhandelingen
Hoewel er in de Beeld en Geluidwiki wordt gestreefd naar nauwkeurige en uitvoerige informatie, moeten de teksten toegankelijk zijn voor iedereen. Gebruikte termen moeten zoveel mogelijk worden uitgelegd, hetzij kort op dezelfde pagina, hetzij uitvoeriger op een aparte pagina verbonden via wikilink. Natuurlijk mag er via een externe link doorverwezen worden naar een wetenschappelijke verhandeling elders op het internet, mits relevant.

Meningen
Er wordt naar gestreefd de teksten in de Beeld en Geluidwiki zo objectief mogelijk te houden. Persoonlijke meningen worden niet geaccepteerd. Relevante opvattingen van groepen, partijen of individuen mogen wel vermeld worden, maar moeten vergezeld gaan van een bronvermelding. Als een conflictsituatie wordt beschreven moeten de opvattingen/meningen van alle partijen worden weergegeven.

Irrelevante of persoonlijke content
Beeld en Geluidwiki is geen gratis webruimte waar iedere gebruiker zijn eigen profiel of bestanden op mag zetten. Gebruikers worden verzocht alleen bestanden te uploaden als deze direct toepasbaar zijn in de wiki. De gebruikerspagina's mogen persoonlijke informatie bevatten mits het bijdraagt aan de wiki of verstandhouding tussen de gebruikers.

Weblinks naar irrelevante websites
De Beeld en Geluidwiki gebruikt externe links enkel voor verwijzing naar websites met aanvullende informatie (bijvoorbeeld een wetenschappelijke verhandeling) of naar officiële websites van personen of producties die in de wiki beschreven worden.

Verzoeken
Het is niet de bedoeling om op de Beeld en Geluidwiki naar informatie over een onderwerp te vragen. Eventuele vragen naar informatie wat (nog) niet terug te vinden is op de wiki kunnen gemaild worden naar de redactie (redactiewiki@beeldengeluid.nl)

Toekomstvoorspellingen
In de Beeld en Geluidwiki worden geen toekomstige producties/uitzendingen beschreven.

Informatie van commerciële aard
In Beeld en Geluidwiki mogen geen wervende teksten worden geplaatst met de bedoeling een product of idee te verkopen. Ook mogen er geen externe links worden geplaatst naar websites waarop enkel producten worden verkocht. In tegenstelling tot Wikipedia is het in Beeld en Geluidwiki toegestaan voor personen om informatie over zichzelf en hun eigen werk toe te voegen. Het is echter wel de bedoeling dat teksten zo neutraal mogelijk worden geschreven. De redactie waakt over de betrouwbaarheid en de relevantie van de toegevoegde informatie en zal ongepaste teksten verwijderen.

Nieuws
Hoewel actualiteit wordt nagestreefd op de In het nieuws pagina is actualiteit geen doel op zich. Voor het laatste nieuws op het gebied van audiovisuele media in Nederland zijn er genoeg andere bronnen op internet.


Terug naar hulp