Jukebox

Uit B&G Wiki

Jukebox Een in de tweede helft van de twintigste eeuw veelgebruikte muziekproducent in horecagelegenheden is de jukebox. Voor een muntje speelt het apparaat de door u gekozen plaat af. In een fraai gebouwde kast bevindt zich een vertikaal gemonteerde afspeelunit. Daarvoor zijn in een houder een aantal grammofoonplaten van het formaat EP opgesteld. Daaronder bevindt zich het mechaniek dat alles laat gebeuren. Aan de voorzijde van het apparaat zit een rij knoppen. De helft heeft een letter, de andere helft een nummer. Op een display staan de titels met hun letter/nummercode. Na inworp van het verschuldigde muntje kiest u de gewenste plaat door op de letterknop en de nummerknop ervan te drukken. Zodra dat is gedaan komt er beweging. Een arm pakt de door u gekozen plaat uit het rek en plaatst deze in de afspeler. Wanneer de plaat draait gaat de naald naar de begingroef en gedurende enkele minuten weerklinkt de muziek uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer de plaat is afgespeeld wordt deze door het mechaniek weer op zijn plaats in het rek gezet en kan de volgende plaat gekozen worden. Een van de bekendste makers van de jukebox is de firma Wurlitzer. Heeft u trek om zo'n ding in huis te halen? Tast dan diep in de buidel want het zijn zeer geliefde iconen geworden die duur betaald worden.