Trivia: NCRV-Televisievormgeving 2009

Uit B&G Wiki

- Een NCRV-woordvoerder over de nieuwe campagne en het logo: "Met de introductie van de nieuwe pay-off (Samen op de Wereld) omarmt de NCRV de kleurrijke samenleving. Ze wil verbinden dwars door de verschillen heen. Het is een pleidooi voor een tolerantere samenleving waarin meer verdraagzaamheid en samenhang heerst. En met de komst van een nieuw logo, met nieuwe frisse kleuren, krijgt de NCRV een meer eigentijdse uitstraling naar buiten".

(Bron: mediajournaal.nl)