Wie zorgt voor de inhoud van de Beeld en Geluidwiki?

Uit B&G Wiki

De lemma's van de Beeld en Geluidwiki worden geschreven door medewerkers van Beeld en Geluid en experts op specifieke onderdelen van de mediageschiedenis.
De redactie wordt verzorgd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De redactie ziet toe op de kwaliteit van de bijdragen die door de gebruikers van de wiki worden aangedragen. Dit team maakt basispagina’s aan en ziet ook toe op het aanbrengen van extra verwijzingen naar zo veel mogelijk relevante onderwerpen.
De redactie is bereikbaar via redactiewiki@beeldengeluid.nl

Terug naar hulp