Categorie:Televisievormgeving

Uit B&G Wiki

Vormgeving voor televisie kent een aantal verschillende sub-onderwerpen en disciplines.

Ten eerste is een onderscheid te maken tussen programmavormgeving en omroepvormgeving. Programmavormgeving staat in dienst van een programma, dan kan je denken aan programmaleaders, aftiteling, bumpers en infographics. Omroepvormgeving is vormgeving die in dienst staat van een omroepvereniging, zendgemachtigde of een net. Ook elementen die te maken hebben met de continuity, zoals de klok en Testbeeld en elementen die te maken hebben met omroepidentiteit, zoals de omroep(st)ers vallen onder omroepvormgeving.

Ten tweede kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de disciplines decorontwerp en grafisch ontwerp. Decorontwerp omvat het ontwerpen van een ruimtelijke omgeving voor televisieprogramma's. Het vak decorontwerper komt overeen met wat in de filmindustrie aangeduid wordt als artdirector. Een grafisch ontwerper voor televisie ontwerpt onder andere (bewegende) huisstijlen, grafiek, animatie en illustratie voor programma's en omroepverenigingen.

Bij de publieke omroep is er van 1951 tot 1988 één NTS/NOS Hoofdafdeling Ontwerp die vanwege de bestedingsverplichting van de omroepverenigingen bij de NTS/NOS verantwoordelijk is voor alle decors en grafisch ontwerp op televisie. De Hoofdafdeling Ontwerp is sinds eind jaren vijftig onderverdeeld in een Afdeling Grafisch Ontwerp, een Afdeling Decorontwerp en een kleine Afdeling Maquettebouw. De Afdeling Decorontwerp werkt uiteraard nauw samen met de Afdeling Decorproductie.