Historie televisie 1950 - 1959

Uit B&G Wiki
Datum Event
10-11-1950 De eerste live televisieregistratie van een voetbalwedstrijd vindt plaats. Jan Cottaar geeft commentaar bij PSV - Eindhoven.
1951 Philips Experimentele Televisie verhuist van Eindhoven naar Hilversum. In Bussum wordt het Irene kerkje omgebouwd tot Studio Irene. Via de zender in Lopik, bereikt de straalzender in de kerktoren alle grote steden in het westen van het land. De omroepen vinden televisie een onbelangrijke en dure vernieuwing. Ze willen eigenlijk wachten tot Nederland er economisch gezien beter voor staat. Toch werken ze mee aan de introductie van het nieuwe medium.
31-05-1951 De AVRO, KRO, NCRV en VARA werken voortaan samen in de Nederlandse Televisie Stichting (NTS), die namens de omroepen als onderhandelingspartner optreedt in wat 'de televisiekwestie' wordt genoemd. De zendgemachtigden willen wel meewerken aan het nieuwe medium, maar eisen van de overheid dat ze, ook na de experimentele periode, kunnen blijven uitzenden. De omroepen krijgen drie uur televisie per week, gedurende twee jaar.
02-10-1951 De NTS verzorgt de eerste officiële Nederlandse televisie uitzending. Er worden eerst een aantal toespraken gehouden. Daarna wordt het televisiespel De toverspiegel van Willy van Hemert uitgezonden. Particulieren en radiohandelaren hebben in totaal zo'n vijfhonderd televisietoestellen in bezit. Ze kosten op dat moment ongeveer achthonderd gulden (360 euro) per stuk.
05-10-1951 De eerste televisie uitzending van de AVRO vindt plaats met een documentaire over de Hooge Veluwe en omroepster Netty Rosenfeld.
09-10-1951 De VARA verzorgt voor het eerst een televisie uitzending.
12-10-1951 De NCRV verzorgt voor het eerst een televisie uitzending met omroeper Gerrit Vonk.
16-10-1951 De KRO verzorgt voor het eerst een televisie uitzending met omroepster Mies Bouwman.
1952 Een televisietoestel kost ongeveer 1250 gulden (570 euro).
22-04-1952 De VPRO verzorgt voor het eerst een televisie uitzending.
30-04-1952 Het televisieverslag van het defilé bij paleis Soestdijk is de eerste grote buitenreportage.
14-02-1953 Beurzen open, dijken dicht is de eerste gezamelijke actie voor een goed doel op de Nederlandse televisie. De live uitzending, gepresenteerd door Johan Bodegraven, levert zes miljoen gulden (2,7 miljoen euro) op. Dit geld is bedoeld voor de opbouw van Zuidwest Nederland na de watersnoodramp van 31 januari dat jaar.
02-06-1953 De kroning van Koningin Elisabeth II van Engeland is de eerste buitenlandse live uitzending.
17-08-1953 De NCRV laat zien hoe een televisieavond in de Verenigde Staten eruit ziet, inclusief nagemaakte reclameboodschappen. Voor- en tegenstanders van commerciële televisie geven hier commentaar op.
1953 Op initiatief van Herman Broekhuizen wordt de Miniatuur Jeugd Omroep Nederland (Minjon) opgericht. Het is een onderdeel van de jeugdafdeling van de AVRO-radio waar jongeren onder professionele begeleiding een radioprogramma kunnen maken.
25-12-1953 Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Cals) dient een wetsontwerp in, om ook nieuwe organisaties die een maatschappelijk stroming vertegenwoordigen, de mogelijkheid te geven tot het omroepbestel toe te treden. Het voorstel is omstreden; het aantal tegenstanders van een 'open' bestel is groot.
1954 Het verenigingsgebouw van de St. Vitusparochie in Bussum wordt omgebouwd tot Studio Vitus, de tweede Nederlandse televisiestudio.
februari 1954 Willy Walden en Piet Muyselaar komen voor het eerst op televisie. In de schouwburg van Arnhem registreren camera's rechtstreeks een voorstelling van de Snip & Snap Revue.
06-06-1954 De eerste uitzending van Eurovisie vindt plaats met het Narcissenfeest vanuit Montreux.
1955 Er staan in Nederland 16.000 televisietoestellen.
januari 1955 De omroepen starten met televisieprogramma's voor kinderen.
1956 Er komt een einde aan de experimentele fase van televisie. In eerste instantie is de positie van de NTS onduidelijk. De omroepverenigingen willen de NTS uitsluitend namens de zengemachtigden gezamelijke programma's laten verzorgen. De politiek is voor een zelfstandige NTS met een eigen, algemeen programma. In het Televisiebesluit van 1956 wordt gezegd dat de NTS een eigen zendmachtiging krijgt en zelfstandig programma's mag maken.
1956 De televisiezendtijd wordt uitgebreid tot tien uur per week.
1956 Naast het luistergeld wordt ook kijkgeld ingevoerd. Het kijkgeld is dertig gulden (13 euro) per toestel, per jaar.
1956 In dit jaar stijgt het aantal televisietoestellen van 35.000 naar 80.000.
1956 De Nederlandse televisie beschikt over twee studio's, één reportagewagen, twee decorbouwers en achttien camera's.
05-01-1956 Eerste uitzending van het NTS Journaal.
1957 Nederland telt ruim honderdduizend televisietoestellen.
1957 De beeldband, waarop televisieprogramma's kunnen worden opgenomen, wordt geïntroduceerd.
20-09-1957 29 bedrijven, waaronder Philips, Unilever, C&A, V&D, Heineken en grote dagbladen verenigen zich in de Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij (OTEM). Ze dienen een concessieaanvraag in voor een tweede, commercieel televisienet, naar Brits voorbeeld. Alle omroepen, behalve de VPRO zijn fel tegen. Het rooms-rode kabinet van Drees houdt de boot af.
1958 De televisiezendtijd wordt uitgebreid tot twaalf uur per week.
1958 Nederland telt 240.000 televisietoestellen.
12-04-1958 De AVRO zendt rechtstreeks de One man show van Toon Hermans uit. Straten zijn stil, bioscopen blijven leeg.
01-10-1958 De KRO start de eerste reguliere sportuitzending. Jan Cottaar brengt om de vier weken op maandag het belangrijkste sport nieuws van het weekend.
januari 1959 Er wordt een derde televisiestudio geopend. Het jeugdgebouw van de Hervormde Gemeente in Bussum is omgebouwd tot Studio III.
05-04-1959 Sport in beeld gaat van start. Later verandert de naam in NTS Sport om uiteindelijk Studio Sport te gaan heten.

(Bron: RTV Dossier)